Προφιλ

Ο τομέας των πυρηνόκαρπων είναι ιδιαίτερα εξελίξιμος και ανατρεπτικός.Η συνεχής εύρεση καινούργιων ποικιλιών αφορά όλους με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση του παραγόμενου προϊόντος.Παρακάτω γίνεται αναφορά στις πιο σημαντικές ποικιλίες της βερικοκιάς.

 

Μητρική Φυτεία

Φυτο-Υγειονομικό Διαβατήριο