Μητρική

Η προσπάθεια μας να προμηθεύσουμε τους παραγωγούς μας με Πιστοποιημένα ποιοτικά φυτά συνεχίζεται.
Η επένδυση σε φύτευση μητρικών φυτειών για παραγωγή άρριζων Υποκειμένων ξεκίνησε.


Τα φυτά μας πλέον εμβολιάζονται με νεαρά, πιστοποιημένα, ελληνικά, άρριζα υποκείμενα.
Τα φυτώρια μας διαθέτουν άρριζα υποκείμενα εμβολιασμένα και απλά.
Ποικιλίες ρ1103 - r110 - r140 - 41b - so4

 

Μητρική Φυτεία

Φυτο-Υγειονομικό Διαβατήριο