Προφίλ Τα φυτώρια αμπέλου Φάκλαρη ασχολούνται με το πολλαπλασιαστικό υλικό πάνω από 35 χρόνια. Η δυο γενιές φυτωριούχων συγκέντρωσαν μαζί την πείρα, την γνώση, την διψά για πρόοδο  και  σε ένα χώρο 4000 τ.μ. δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα που αποτελεί πρότυπο στο χώρο.

Στόχος είναι να δημιουργούμε αμπελώνες υψηλής ποιότητας απαλλαγμένους από ιώσεις με πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό και εμβόλια.

Υπεύθυνος φυτώριου: Φάκλαρης Ευάγγελος
Γεωπονική επίβλεψη: Φάκλαρης Γεώργιος & Βασίλειος

 

Μητρική Φυτεία

Φυτο-Υγειονομικό Διαβατήριο