Ποικιλίες Ελιάς

eliaΔείτε τις ποικιλίες μας

ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ
  ΑΜΦΙΣΣΗΣ
  ΓΑΙΔΟΥΡΟΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΛΑΔΟΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
  ΜΑΝΑΚΙ
  ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ
ΠΑΤΡΙΝΗ

Οι ελιές εμβολιάζονται πάνω σε Αγριελίδια.

   

Μητρική Φυτεία

Φυτο-Υγειονομικό Διαβατήριο